En plats för närmare relation med dig själv, andra och världen

Relationer är avgörande.

De utgör länkarna mellan oss själva och människor omkring oss - till den lekfullhet, trygghet och kraft som gör livet meningsfullt. De kan antingen begränsa, smalna av eller frigöra och öppna nya kontaktvägar. Nära är en plats att komma hem till och hitta det vi letat efter i vår samvaro med andra. I Slottstaden i Malmö har vi skapat en trygg miljö där vi kan träna vår närvaro och våra relationella förmågor. Som en liten replokal för relaterande, eller ett gym för våra inre förmågor. Kanske blir det till ett vardagsrum som rymmer mer av oss själva? Vi är nyfikna på hur vi kan skapa en plats som stödjer till mer medvetenhet och liv i alla relationer - med oss själva och andra. Men också till världen, naturen och något större, så att vi hittar nya vägar till ansvar.

Varmt välkommen med!

nära erbjuds workshop, kurser och andra aktiviteter som hjälper oss upptäcka och känna in våra relationella känselspröt. Många har fokus på det det som händer i mötet mellan dig och andra. Vi bjuder in både reflekterande samtal, kroppslig rörelse och kreativa uttryck för att känna in oss själva mer och få tag på utvecklingskraft. De ger dig upplevelser och frågor som stödjer dig i ditt utforskande och lärande.

Din väg till medvetna relationer.